Reziume.lt - įkvepiančiai darbo paieškai

Bendradarbiavimas prilygsta menui

autorius: Reziume.lt
Pretenduojant užimti naują darbo vietą, ar intensyviai vykdant profesinę veiklą, susiduriama su poreikiu derėtis, t. y. tartis dėl palankių sąlygų. Išskiriamos kelios derybų formos, kurios priklauso nuo derybų dalyvių santykių bei rezultato svarbos abiem pusėms: rungtyniavimas (konkurencija), prisitaikymas (laimi tik viena derybų pusė), vengimas (pasitraukimas), kompromisas ir bendradarbiavimas (laimi abi derybų pusės).

Dažnai profesinėje veikloje susiduriama su situacija, kurioje pravartu pasiekti abiem pusėms naudingą sprendimą, t. y. bendradarbiauti. Tokiu atveju vystomos „laimiu-laimiu“ principu paremtos derybos. Siekiant karjeros aukštumų, pravartu žinoti, kokiomis ypatybėmis pasižymi pastarojo tipo derybos. Šiuo tikslu toliau pateikiamos rekomendacijos, kurios turės įtakos sėkmingai derybų baigčiai.

Pasiruošimas rezultatyvioms deryboms

Prieš pradedant derėtis, t. y. tartis, būtina nustatyti, kokio pobūdžio ir masto yra derybų objektas. Jei derybų objektas nėra itin svarbus abiem pusėms, pernelyg įtemptas pasiruošimas gali lemti priešingą rezultatą nei tikimasi. Jei viena iš besiderančių pusių manipuliuos kita, abipusis sutarimas nebus pasiektas.

Tuo atveju, kai būtina išspręsti strategiškai svarbius klausimus, kruopštus pasiruošimas deryboms yra būtinas. Norint profesionaliai vystyti derybas, patartina atkreipti dėmesį į šiuos aspektus dar prieš prasidedant procesui:

Tikslai. Ko jūs siekiate derybomis? Jūsų manymu, kokie yra kito derybų dalyvio lūkesčiai?

Alternatyvos. Tuo atveju, jei nepavyktų pasiekti pageidaujamo rezultato, kokias alternatyvas turite? Ar pastarosios atitinka jūsų lūkesčius? Kokios įtakos nesėkminga derybų baigtis turėtų jūsų, įmonės ateities planams ir siekiams? Kokias alternatyvas turi kita derybų pusė?

Santykiai. Kokie ryšiai jus sieja su kita derybų puse? Ar pastarieji santykiai gali turėti įtakos derybų rezultatui? Kokiomis priemonėmis planuojate suvaldyti santykių įtaką derybų baigčiai?

Laukiamas rezultatas. Kokios derybų baigties laukia kiti suinteresuoti asmenys (kolegos, akcininkai, žiniasklaida ir kt.)? Kaip ankstesnių derybų rezultatus vertino pastarieji asmenys?

Pasekmės. Kokios yra galimos pasekmės derybų sėkmės ir nesėkmės atvejais?

Derybinė galia. Kas turi daugiau įtakos, vystant dviejų derybinių pusių santykius? Kas patirs didesnius nuostolius, jei sutarimas nebus pasiektas?

Galimi sprendimai. Pagal susiklosčiusią situaciją, kokie galimi derybų rezultatai?

Derybų stilius – ypač svarbus

Norint įgyvendinti „laimiu-laimiu“ derybų modelį, verta įsitikinti, jog abi pusės mano patenkinusios savo lūkesčius. Pastarasis derybų principas turi įtakos formuojant pozityvius abiejų derybinių šalių santykius.

Derėkitės sėkmingai

Derybos yra apdairus savo ir kitos derybų pusės pozicijų vertinimas. Prieš pradedant vystyti derybas, svarbu įsitikinti, jog abiem pusėms priimtina ieškoti abipusiai palankaus sprendimo. Kitu atveju – „laimiu-laimiu“ principu paremta derybų strategija neteks prasmės. Straipsnyje yra pateiktos bendro pobūdžio nuostatos, tinkančios minėto tipo deryboms plėtoti. Konkrečiu atveju būtina individualiai pritaikyti bendruosius principus. Svarbu atminti, jog derybos – tai dažnai ilgalaikis procesas, kuriam būtina iš anksto pasiruošti.

Kandidatai į naujas darbo pozicijas, turintys derybinių žinių ir įgūdžių, tikėtina, jog sulauks palankios darbo paieškos baigties. Svarbu objektyviai įvertinti situaciją ir atitinkamai į ją reaguoti.

Kategorijos

Pasiūlymai pagal įmonę

Reditus LT Reditus LT

„Reditus LT“ pagrindinė veikla – žmogiškųjų išteklių valdymas. Trumpalaikio ir ilgalaikio įdarbinimo paslaugos teikiamos Lietuvoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, ...

rodyti daugiau