Reziume.lt - įkvepiančiai darbo paieškai

Emocinis intelektas. Kas tai?

autorius: Reziume.lt
Esama žmonių, kurie geba puikiai valdyti emocijas. Jie nesutrinka stresinėse situacijose. Vietoj to, ramiai ir racionaliai išsprendžia problemą. Jie yra puikūs sprendimų priėmėjai ir žino, kada gali pasitikėti savo intuicija. Pastarieji ramiai priima kritiką ir ją panaudoja tobulėjimui.

Tokie žmonės pasižymi aukštu emociniu intelektu (EI). Jie gerai pažįsta save ir puikiai jaučia kitų emocines būsenas.

Ar norėtumėte toks būti?

Emocinis intelektas yra toks pat svarbus siekiant profesinės sėkmės kaip ir kitos savybės ar gebėjimai. Kompanijų vadovai atsižvelgia į darbuotojų emocinį intelektą priimdami į darbą, ar aukštindami pareigose.

Kas yra emocinis intelektas (EI)?

Emocinis intelektas – tai galimybė atpažinti emocijas ir suprasti, kaip pastarosios veikia aplinkinius. Emocinis intelektas taip pat svarbus vertinant kitus asmenis (pavyzdžiui, kolegas): suprasdami kitų emocijas, galite sėkmingai plėtoti tarpusavio asmeninius ir profesinius santykius.

Emocinio intelekto elementai

Išskiriami penki elementai, kuriais apibūdinamas emocinis intelektas:

Savimonė. Asmenys su aukštu emociniu intelektu itin išsiskiria savimone. Pastarieji geba valdyti emocijas, racionaliai vertinti situacijas. Pasitikėdami intuicija, jaučiasi užtikrinti dėl savo veiksmų. Pastarieji geba kritiškai save vertinti, suprasdami stipriąsias ir silpnąsias puses. Stipri savimonė yra svarbiausia emocinio intelekto dalis.

Savikontrolė. Tai yra gebėjimas kontroliuoti emocijas ir impulsus. Asmenys, pasižymintys išvystyta savikontrole, nepasiduoda kraštutinėms emocijoms – pykčiui arba impulsyviems veiksmams, kurie neturi jokio pagrįstumo. Pastarieji įvertina pasekmes prieš imdamiesi veiksmų. Rekomenduojama vystyti savikontrolę, norint išmokti atsisakyti nepriimtinų pasiūlymų.

Motyvacija. Asmenys, pasižymintys aukštu emociniu intelektu, dažniausiai yra pakankamai motyvuoti. Pastarieji deda daug pastangų, siekdami sulaukti ilgalaikės sėkmės. Taip pat pasižymi produktyvumu, mėgsta iššūkius ir dažnai užbaigia tai, ko imasi.

Įsijautimas. Tai antra pagal svarbumą emocinio intelekto sudedamoji dalis. Įsijautimas – tai gebėjimas suprasti nuolat supančių asmenų poreikius ir lūkesčius. Asmenys, kurie pasižymi šia savybe, yra linkę atpažinti kitų asmenų emocijas net jei pastarosios nėra aiškiai išreiškiamos. Pastarieji nesivadovauja stereotipais, nevertina situacijos prieš tai nuodugniai su ja nesusipažinę.

Socialiniai įgūdžiai. Tai aukšto emocinio intelekto ženklas. Tikėtina, jog socialūs asmenys geba kartu pasirūpinti kitų asmenų bei savo gerove . Pastarieji geba valdyti stresines situacijas, pasižymi puikia iškalba bei sėkmingu santykių vystymu.

Emocinis intelektas – raktas į sėkmingą karjerą. Emocijų valdymo įgūdžiai yra itin svarbūs, siekiant užimti aukšto rango poziciją. Emocinis intelektas padeda siekti asmeninių bei profesinių tikslų, nepaisant iššūkius keliančios aplinkos, kurioje tektų dirbti.

Kategorijos

Pasiūlymai pagal įmonę

UAB "Švarus pasaulis"

Siūlome atlikti praktiką paskutinių kursų studentams įmonės administracijoje. Praktikos metu jūs susipažinsite su įmonės procesais, veikla, kylančiomis kliūtimis, jų sprendimo būdais, raštvedyba bei d...

rodyti daugiau