Reziume.lt - įkvepiančiai darbo paieškai

Darbas valstybinėje įstaigoje: kas ir kaip

autorius: Reziume.lt
Darbo pozicija valstybei priklausančioje įstaigoje dažnai apibūdinama kaip „šilta vietelė“. Ne paslaptis, jog svarbų vaidmenį šioje situacijoje atlieka žiniasklaida, kuri, kartas nuo karto paviešindama tam tikrų valdininkų atlyginimus ar giminystės ryšius, žmonių sąmonėje kuria įvaizdį, jog tarnyba valstybinėje įstaigoje yra gero ir sotaus gyvenimo garantas, bet patekti į ją yra ypatingai sunku, nes visos darbo pozicijos pasiskirstomos išskirtinai „per pažįstamus“.

Skaičiai sako štai ką: 37 procentai Lietuvos gyventojų norėtų dirbti samdomą darbą valstybiniame sektoriuje, o pagrindiniai
motyvai yra šie – laiku mokamas atlyginimas (32 proc.), stabilumas, saugumas, patikimumas (31 proc.), socialinės garantijos(24 proc.)(2011 metų RAIT tyrimo duomenys). Akivaizdu, jog valstybinė tarnyba lietuviams patraukli, tačiau retas turi objektyvios informacijos apie tai, kaip į ją patekti, o iš to kyla įvairūs gandai bei nesusipratimai.

Priėmimo į valstybines įstaigas tvarka

Pagrindinis bruožas, kuriuo išsiskiria priėmimas į valstybinę tarnybą, yra griežtas reglamentas, t.y. privalu laikytis visų nustatytų reikalavimų darbo pozicijai užimti. Jeigu pretendentas neatitinka nors vieno konkretaus punkto, galimybės užimti pareigas jis neturi. Būtent todėl, prieš kandidatuojant, labai svarbu įdėmiai perskaityti visą, su konkursu pareigybei užimti susijusią, informaciją.

Bendrieji reikalavimai į darbo poziciją valstybinėje įstaigoje:

1) turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

2) būtinai reikia mokėti lietuvių kalbą;

3) būti ne jaunesniam nei 18 metų ir ne vyresniam nei 65 metų;

4) turėti to lygio valstybės tarnautojui būtiną išsilavinimą;

5) atitikti specialius reikalavimus, kurie nurodomi pareigybės aprašyme.

Reikalingi dokumentai, kandidatuojant į valstybinę įstaigą:

1) prašymas dalyvauti konkurse(laisva forma);

2) asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;

3) gyvenimo aprašymas (CV);

4) nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

5) darbo patirtį (stažą)patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos(jei reikia pagal pareigybę);

6) kiti dokumentai (jei reikia pagal įstaigos reikalavimus).

Atrankos į darbo poziciją būdas – egzaminas raštu ir žodžiu. Jį reikia laikyti iš naujo kiekvieną kartą kandidatuojant. Konkursas pradedamas nuo egzamino raštu.

Pretendentas, laikydamas egzaminą raštu, sprendžia testą. Pretendentams per egzaminą raštu gali būti pateikiama ir praktinė užduotis. Konkursą organizuojanti įstaiga parengia nuo 30 iki 50 testo klausimų, kurie sudaromi iš teisės aktų, susijusių su pareigybės funkcijomis. Tuo tarpu kiti 70 testo klausimų, sudarytų iš įstatymų ir kitų teisės aktų,skelbiami kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį 9 valandą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje atskiru pranešimu. Jie prieinami ir pretendentams perduodami įgaliotųjų įstaigų personalo specialistų.

Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tie pretendentai, kurie iš testo surinko 6 ir daugiau balų.
Jis pradedamas nuo užsienio kalbų, privalomų pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, mokėjimo patikrinimo.

Per egzaminą žodžiu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams, taip pat tikrinamas užsienio kalbų, reikalingų pareigybei, mokėjimas bei gali būti pateikta praktinė užduotis. Išlaikiusiais egzaminą pripažįstami pretendentai, surinkę daugiau kaip 12 balų, o konkursą laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas.

Ką dar reikia žinoti?

Nors valstybinė tarnyba iš šalies gali atrodyti itin patraukli, tačiau ji nėra skirta bet kam.

Rekomenduojama, kad kandidatai turėtų tokias savybes kaip kruopštumas, kantrybė, pareigingumas, disciplinuotumas, noras saugoti ir ginti viešąjį interesą. Valdininkui įprastai taikomi įvairūs pareiginiai apribojimai, kurių privalu laikytis, tad tai yra ta sritis, kurioje labiau vertinama disciplina, o ne išmonė bei kūrybinis polėkis. Tie, kurie tikisi padaryti žaibišką karjerą, neturėtų nustebti, jei to ir nepavyks padaryti, nes įprastai valstybinė tarnyba išsiskiria nedidele kadrų kaita. Be to, kaip ir bet kuriame kolektyve, šioje aplinkoje nesvetima konkurencija tarp darbuotojų, tad tikėtis ramaus užutėkio nereikia. Kita vertus, tai neturėtų būti stabdis siekiantiems darbo pozicijos valstybinėje tarnyboje, jeigu tik šie jaučia, kad jų noras ir pastangos gali padėti kurti geresnio rytojaus Lietuvą – tokių žmonių visada labai reikia.

Daugiau informacijos

Konkursų, valstybinei pareigybei užimti, organizavimas www.vtd.lt

Valstybės tarnautojo atlyginimas pagal kategoriją ir klasę: www.valstybestarnyba.com

Kategorijos

Pasiūlymai pagal įmonę

Darbai svetur Darbai svetur

„Darbai svetur“ jau 10 metai specializuojasi Europos Sąjungos piliečių įdarbinimu ES ir kitose užsienio šalyse. Šiuo metu bendradarbiaujame su partneriais Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje...

rodyti daugiau