Naudojimosi Reziume.lt sąlygos darbdaviams

Registruodamasis Reziume.lt interneto tinklalapyje darbdavys patvirtina ir sutinka, kad:

1. Darbdavys užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jo vardu, atliktus veiksmus.

2. Darbdavys, talpindamas darbo skelbimus ar naudodamasis Reziume.lt duomenų baze, kandidatams suteiks tikslią ir teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įmonės veiklą, reikalavimus kandidatams, kontaktinę informaciją.

3. Darbo skelbimai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Už skelbime esančios informacijos turinį visą atsakomybę prisiima darbdavys.

4. Reziume.lt turi teisę ištrinti darbdavio patalpintą skelbimą, jei jame esanti informacija pažeidžia šias sąlygas ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

5. Reziume.lt paslaugomis darbdavys gali naudotis tik darbuotojų paieškos tikslais. Darbdavys neturi teisės teikti iš duomenų bazės gautos informacijos tretiesiems asmenims, naudoti, parduoti arba ja disponuoti kitokiais būdais be Reziume.lt rašytinio sutikimo.

6. Darbdavys neturi teisės atlikti jokių veiksmų, kuriais siekiama nukopijuoti visą arba dalį duomenų bazės, ją sugadinti arba sukliudyti jos darbui.

7. Reziume.lt neatsako už informacijos, pateiktos tinklalapio duomenų bazėje tikslumą ar turinį, neprivalo atlyginti darbdaviui nuostolių, patirtų dėl tokios informacijos naudojimo.

8. Reziume.lt neatsako už potencialių kandidatų atitikimą siūlomoms darbo pozicijoms.

9. Darbdavys atsako už žalą, padarytą Reziume.lt ir tretiesiems asmenims veiksmais, kuriais buvo siekiama nukopijuoti visą duomenų bazę ar jos dalį, sugadinti duomenų bazę arba pakenkti jos darbui, taip pat už žalą, susijusią su šių sąlygų nesilaikymu.

10. Darbdavys, pažeidęs šias sąlygas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Reziume.lt turi teisę pakeisti šias sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus interneto tinklalapyje.

Naudojimosi Reziume.lt sąlygos ieškantiems darbo

Pateikdamas (-a) savo gyvenimo aprašymą Reziume.lt interneto tinklapyje, vartotojas sutinka ir patvirtina, kad:

1. Vartotojas privalo užtikrinti, kad jo pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Vartotojams draudžiama pateikti tikrovės neatitinkančią, neetišką ar Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.

2. Paskelbęs savo asmens duomenis Reziume.lt duomenų bazėje, vartotojas neįgyja jokios duomenų bazės dalies autorių teisių.

3. Siekiant darbdaviams pateikti tik teisingą ir aiškią informaciją, vartotojo duomenys gali būti patikrinti Reziume.lt darbuotojų.

4. Reziume.lt turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės, neetiškus ar netinkamai užpildytus duomenis.

5. Reziume.lt turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams vartotojo pateiktus duomenis ir naudoti juos poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška. Šie duomenys neplatinami tretiesiems asmenims, nesusijusiems su Reziume.lt teikiamomis paslaugomis.

6. Reziume.lt neįsipareigoja vartotojo įdarbinti, neužtikrina, kad su vartotoju susisieks potencialūs darbdaviai. Reziume.lt tinklalapyje darbo pasiūlymus teikia trečiosios šalys - Reziume.lt paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.

7. Reziume.lt nėra darbdavių įgaliota atstovė, todėl neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl tokių įmonių siūlymų, pažadų, darbo sutarties vykdymo ar kitokio elgesio, susijusio su įdarbinimu.

8. Reziume.lt neatsako už darbdaviams pateiktų duomenų konfidencialumą bei neteisėtą naudojimą.

9. Reziume.lt turi teisę elektroniniu paštu informuoti vartotoją apie savo ir savo bendradarbiavimo partnerių teikiamas paslaugas ir naujienas.

10. Vartotojas atsako už žalą, padarytą Reziume.lt ir tretiesiems asmenims dėl asmens duomenyse esančių klaidų ar netikslumų, taip pat už žalą, padarytą Reziume.lt ir tretiesiems asmenims veiksmais, kuriais buvo siekiama nukopijuoti visą duomenų bazę ar jos dalį, sugadinti duomenų bazę arba pakenkti jos darbui.

11. Vartotojas, pažeidęs šias sąlygas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Reziume.lt turi teisę turi teisę pakeisti šias sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus interneto tinklalapyje.


Pasiūlymai pagal įmonę

Darbai svetur Darbai svetur

„Darbai svetur“ jau 10 metai specializuojasi Europos Sąjungos piliečių įdarbinimu ES ir kitose užsienio šalyse. Šiuo metu bendradarbiaujame su partneriais Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje...

rodyti daugiau